TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Công tác phòng, chống tham nhũng

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 của Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

(05:14 | 20/11/2022)

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2022.

Sở Xây dựng đăng tải toàn bộ Kế hoạch theo tệp đính kèm./.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 2781A-KH-SXD - KHKKTS_0001.pdf