TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Thực hiện dân chủ cơ sở

Xem với cỡ chữAA

Thông báo tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm nội quy, quy chế và văn hóa công vụ trong cơ quan Sở Xây dựng

(17:00 | 26/02/2022)

Ngày 21/02/2022, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Thông báo số 258/TB-SXD về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm nội quy, quy chế và văn hóa công vụ trong cơ quan Sở Xây dựng.

Sở Xây dựng đăng tải toàn bộ Thông báo số 258/TB-SXD theo tệp đính kèm./.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 258-TB noi quy quy che van hoa cong vu-SXD.signed.pdf