TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Thực hiện dân chủ cơ sở

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo tình hình ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại Sở Xây dựng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở

(10:17 | 31/12/2022)

Ngày 26/12/2022, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Công văn số 3127/SXD-VP về việc báo cáo tình hình ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Sở Xây dựng đăng tải toàn bộ Công văn số 3127/SXD-VP theo tệp đính kèm./.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 3127-SXD-BC ban hanh quy che CTNB.signed.pdf