TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Thực hiện dân chủ cơ sở

Xem với cỡ chữAA

Quy chế chi tiêu nội bộ; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hiện chế độ tự chủ của Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang (tháng 01 năm 2022)

(05:26 | 26/02/2022)

Ngày 20/01/2022, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 07/QĐ-SXD về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hiện chế độ tự chủ của Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang.

Sở Xây dựng đăng tải toàn bộ Quyết định số 07/QĐ-SXD theo tệp đính kèm./.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 07-QD QCCTNB 2022-SXD.signed.pdf