TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Thực hiện dân chủ cơ sở

Xem với cỡ chữAA

Quy chế xếp loại lao động công chức, người lao động thuộc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang (sửa đổi)

(15:58 | 26/02/2022)

Căn cứ ý kiến thống nhất của tập thể cán bộ, công chức và người lao động thuộc Sở Xây dựng tại Hội nghị Công chức Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang năm 2022 được tổ chức ngày 12 tháng 01 năm 2022.

Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 06/QĐ-SXD ngày 20/01/2022 về việc ban hành Quy chế xếp loại lao động công chức, người lao động Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang (chi tiết theo file đính kèm).

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 06-QD-SXD.signed.pdf