TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Phân công danh sách công chức, người lao động thuộc Sở Xây dựng làm việc tại cơ quan từ ngày 19/7/2021 đến hết ngày 30/7/2021

(14:14 | 20/07/2021)

Căn cứ Quyết định số 1777/QĐ-UBND ngày 18/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Thông báo số 337/TB-UBND ngày 18/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang thực hiện áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Quyết định số 1777/QĐ-UBND ngày 18/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

Theo tinh thần Công văn số 1581/SXD-VP ngày 19/7/2021 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại Sở Xây dựng; trên cơ sở danh sách đăng ký làm việc tại cơ quan của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Xây dựng.

1. Sở Xây dựng thông báo số lượng, danh sách công chức làm việc tại cơ quan Sở Xây dựng từ ngày 19/7/2021 đến hết ngày 30/7/2021 (xem chi tiết file đính kèm).

2. Bộ phận tài vụ: Làm việc tại nhà, chỉ đến cơ quan khi có yêu cầu.

3. Công chức được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện theo hướng dẫn của Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

4. Đối với người lao động thuộc Sở Xây dựng:

- Nhân viên bảo vệ: Trực cơ quan luân phiên theo lịch trực.

- Nhân viên lái xe: Ở tại nhà, chỉ đến cơ quan khi có yêu cầu.

- Nhân viên phục vụ: Ở tại nhà, chỉ đến cơ quan vào buổi chiều thứ Tư và buổi chiều thứ Sáu để lau dọn, vệ sinh, khử khuẩn các khu vực trong cơ quan; hoặc khi có yêu cầu.

5. Trường hợp các phòng có nhu cầu thay đổi thời gian làm việc của các công chức khác so với Thông báo này thì báo cáo cho Giám đốc sở (qua Chánh Văn phòng) và được chấp thuận mới được vào cơ quan làm việc.

Trên đây là Thông báo phân công danh sách công công chức, người lao động thuộc Sở Xây dựng đến làm việc tại cơ quan trong thời gian từ ngày 19/7/2021 đến hết ngày 30/7/2021, đề nghị toàn thể công chức, người lao động phối hợp thực hiện, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ./.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1584-TB-SXD.signed.pdf