TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Áp dụng giá vật liệu xây dựng trong Đơn giá vật liệu xây dựng hàng tháng

(09:59 | 07/07/2021)

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 2 năm 2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Công văn số 1545/BXD-KTXD ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện các giải pháp để giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch Covid-19 và biến động giá thép đến các hoạt động xây dựng;

Căn cứ Công văn số 3522/VP - KTCN ngày 11 tháng 10 năm 2011 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện nhiệm vụ công bố giá Vật liệu xây dựng;

Căn cứ Công bố Đơn giá vật liệu xây dựng tháng 4, 5, 6 năm 2021 và Công bố Đơn giá một số loại vật liệu xây dựng từ ngày 01 đến ngày 15 tháng 4, 5, 6 năm 2021 do Sở Xây dựng ban hành.

Sở Xây dựng công bố việc áp dụng đơn giá các loại vật liệu xây dựng cụ thể như sau:

 Đối với đơn giá của các mặt hàng Thép xây dựng, Cát, Gạch xây tại các bảng Công bố số 796/CB-SXD ngày 08/5/2021, 1011/CB-SXD ngày 03/6/2021 và 1286/CB-SXD ngày 02/7/2021, giá được công bố cho 15, 16 ngày cuối tháng. Đối với các mặt hàng còn lại, đơn giá được công bố cho nguyên tháng.

Sở Xây dựng xin công bố để các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ, áp dụng./.

BAN BIÊN TẬP