TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2021

(15:05 | 12/06/2021)

Ngày 25/5/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Công văn số 1877/BXD-GĐ về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2021 (đính kèm công văn).

Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng đề nghị các Sở, Ban ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình tháp (trụ) viễn thông, đơn vị quản lý cột điện bê tông cốt thép ly tâm trên địa bàn tỉnh: căn cứ vào nội dung Công văn số 1877/BXD-GĐ, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2021 theo chức năng, nhiệm vụ của mình.

Sở Xây dựng thông báo để các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan biết, thực hiện./.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1012-SXD-QLXD.signed.pdf; 1877-BXD-GD.pdf; 3782_VP-KT.signed.pdf