TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua

Xem với cỡ chữAA

Công bố thông tin Dự án nhà ở xã hội Khu đô thị Tây Bắc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang (lần 3)

(05:54 | 22/09/2023)

Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang nhận được Công văn số 215/TVĐTXD-BĐT ngày 11/9/2023 của Công ty CPTĐ Tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang về việc đăng tải thông tin dự án Nhà ở xã hội Khu đô thị Tây Bắc, thành phố Rạch Giá.

Theo quy định tại Điểm a, b Khoản 1, Điều 20 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính Phủ. Sở Xây dựng thông báo đến tổ chức, hộ gia đình, cá nhân về thông tin dự án nhà ở xã hội Khu đô thị Tây Bắc, TP. Rạch Giá như sau:

 I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

1. Tên Dự án: Nhà ở xã hội Khu đô thị Tây Bắc, thành phố Rạch Giá;

2. Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.

3. Địa điểm xây dựng dự án: Khu đô thị mới lấn biển Tây Bắc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

4. Địa chỉ liên hệ: số 34, đường Trần Phú, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

5. Quy mô dự án:

- Diện tích sử dụng đất: 70.466,09 m2.

- Tổng số căn nhà của dự án: 1.011 căn nhà ở xã hội liền kề thấp tầng; diện tích sàn xây dựng từ 114,40  m2/căn đến 141,2 m2/căn.

II. THÔNG TIN MỞ BÁN

1. Thông tin các căn nhà ở xã hội mở bán

- Số lượng mở bán đợt 3: 08 căn nhà ở xã hội liền kề thấp tầng.

-  Diện tích sàn xây dựng 01 căn nhà: từ 114,40 m2/căn đến 139,41 m2/căn.

- Giá bán 01 m2 sàn tạm tính trong khoảng: từ 12.358.586 đồng/m2 đến 14.038.511 đồng/m2 theo thiết kế của từng loại mẫu nhà (đã bao gồm thuế GTGT 5%).

- Giá bán 01 căn nhà tạm tính trong khoảng: từ 1.606.005.658 đồng/căn đến 1.751.335.975 đồng/căn (đã bao gồm thuế GTGT 5%).

(Chi tiết về giá bán và diện tích theo từng căn nhà ở xã hội cụ thể người mua liên hệ trực tiếp với Chủ đầu tư).

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội

- Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đăng ký mua nhà ở xã hội liên hệ trực tiếp Chủ đầu tư để được hướng dẫn và nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày ban hành thông báo này đến khi chủ đầu tư xác nhận đã bán hết số lượng nhà ở xã hội.

- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Công ty CPTĐ Tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang, số 34, đường Trần Phú, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

- Số điện thoại: 0931.071 818 - 0939.599 959.

3. Đối tượng được đăng ký mua nhà ở xã hội: là đối tượng theo quy định tại Khoản 1,4,5,6,7,8,10 Điều 49 Luật Nhà ở.

4. Điều kiện được đăng ký mua nhà ở xã hội: Hồ sơ minh chứng đối tượng, điều kiện được đăng ký mua nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 51 Luật Nhà ở và Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP.

5. Thành phần hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội: Thành phần hồ sơ đăng ký theo quy định tại Điều 12 của Thông tư số 09/2021/TT- BXD.

Sở Xây dựng thông báo đến tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu mua nhà ở xã hội để đăng ký và thực hiện theo quy định./.

(chi tiết xem thêm Thông báo số 2450/TB-SXD ngày 14/9/2023 của Sở Xây dựng đính kèm theo)

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 2450-TB-SXD.website Tay Bac lan 3.pdf