TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Phân loại các đô thị tỉnh Kiên Giang

Xem với cỡ chữAA

Công nhận thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đạt tiêu chí đô thị loại V

(16:36 | 30/01/2023)

Ngày 12/01/2023, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 83/QĐ-UBND công nhận thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đạt tiêu chí đô thị loại V.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 83-QD-UBND Cong nhan thi tran Soc Son loai V.pdf