TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Phân loại các đô thị tỉnh Kiên Giang

Xem với cỡ chữAA

Công nhận thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang đạt tiêu chí đô thị loại V

(05:04 | 14/10/2022)

Ngày 15/9/2022, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 2301/QĐ-UBND về việc công nhận thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang đạt tiêu chí đô thị loại V.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1983/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh./.

Sở Xây dựng đăng tải hồ sơ phục vụ nghiên cứu

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 2301-QD-UBND.signed (QD cong nhan do thi Go Quao - Loai V).pdf