TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Phân loại các đô thị tỉnh Kiên Giang

Xem với cỡ chữAA

Công nhận đô thị Thứ Bảy, huyện An Biên - An Minh, tỉnh Kiên Giang đạt tiêu chí đô thị loại V

(05:23 | 08/07/2022)

Ngày 06/6/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 1383/QĐ-UBND về việc công nhận đô thị Thứ Bảy, huyện An Biên - An Minh, tỉnh Kiên Giang đạt tiêu chí đô thị loại V.

(đính kèm)

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1383_QD-UBND loai V_Thu 7.pdf