Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Công bố các Bộ đơn giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Xem với cỡ chữAA

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(04:45 | 12/08/2020)

Ngày 31/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang ký ban hành Quyết định số 1753/QĐ-UBND về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

(xem tệp đính kèm)

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; QD 1753 UBND 2020 Bang gia TC-TB thi cong XD nam 2020.pdf