Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Công bố các Bộ đơn giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Xem với cỡ chữAA

Đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(04:40 | 12/08/2020)

Ngày 30/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang ký ban hành Quyết định số 1748/QĐ-UBND về việc công bố Đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

(xem tệp đính kèm)

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; QD 1748 UBND 2020 Don gia nhan cong XD nam 2020.pdf