TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Công khai thực hiện kết luận thanh tra, kiểm toán

Xem với cỡ chữAA

Kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước Khu vực V

(20:55 | 25/05/2019)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 384/UBND-KTTH ngày 03/4/2018, Sở Xây dựng báo cáo kết quả kiểm điểm của tập thể và cá nhân có liên quan.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Kiem toan 692_SXD-QLXD_2019-05-24_0932.signed.pdf