TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Công khai thực hiện kết luận thanh tra, kiểm toán

Xem với cỡ chữAA

Kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 445/KL-TTr ngày 18/10/2018 của Thanh tra Bộ Xây dựng

(18:21 | 19/05/2019)

Sở Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện các kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; BC ket qua thuc hien KLTT 455 - 665_BC-SXD_2019-05-16_1548.signed.pdf