TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo thống kê ngành Xây dựng tỉnh Kiên Giang năm 2019

(21:16 | 09/05/2020)

Căn cứ Thông tư số 06/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng; Thông tư số 07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng về việc quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 740_BC-SXD_2020-05-05_1538.signed.pdf