TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Chế độ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, hoạt động

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quí I và chương trình công tác tháng 4/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

(05:35 | 19/03/2023)

Ngày 17/3/2023, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Báo cáo số 626/BC-SXD kết quả thực hiện nhiệm vụ quí I và chương trình công tác tháng 4/2023.

Sở Xây dựng đăng tải toàn bộ Báo cáo số 626/BC-SXD theo tệp đính kèm./.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 626-BC-SXD.signed.pdf