TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Chế độ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, hoạt động

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023

(05:45 | 01/02/2023)

Ngày 16/12/2022, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Báo cáo số 3051/BC-SXD về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Mời tải và xem tệp đính kèm.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 3051-BC-SXD.signed.pdf