TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Chế độ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, hoạt động

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2022 của Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

(05:34 | 18/12/2022)

Ngày 15/12/2022, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Báo cáo số 3038/BC-SXD về công tác cải cách hành chính năm 2022 của Sở Xây dựng.

Mời tải và xem tệp đính kèm.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 3038-BC-SXD.signed.pdf