TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Chế độ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, hoạt động

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo kết quả tự đánh giá, xếp loại "Đơn vị học tập" năm 2022 của Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

(05:29 | 18/12/2022)

Ngày 14/12/2022, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Báo cáo số 3034/BC-SXD về kết quả tự đánh giá, xếp loại "Đơn vị học tập" năm 2022 của Sở Xây dựng.

Mời tải và xem tệp đính kèm.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 3034-BC-SXD.signed.pdf