TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Chế độ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, hoạt động

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

(06:14 | 11/12/2022)

Ngày 06/12/2022, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Báo cáo số 2959/BC-SXD về tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Sở Xây dựng.

Mời tải và xem tệp đính kèm.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 2959-BC-SXD.signed.pdf