TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Chế độ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, hoạt động

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2022 và phương hướng trọng tâm năm 2023 của Sở Xây dựng - Khối thi đua Khối 3

(06:11 | 11/12/2022)

Ngày 06/12/2022, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Báo cáo số 2955/BC-SXD về tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2022 và phương hướng trọng tâm năm 2023 của Sở Xây dựng - Khối thi đua Khối 3.

Mời tải và xem tệp đính kèm.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 2955-BC-SXD.signed.pdf