TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Chế độ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, hoạt động

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo về tình hình và kết quả triển khai Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ

(06:10 | 19/11/2022)

Ngày 14/11/2022, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Báo cáo số 2734/BC-SXD về tình hình và kết quả triển khai Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về "Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030".

Mời tải và xem tệp đính kèm.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 2734-BC-SXD.signed.pdf