TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Chế độ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, hoạt động

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo ông tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý III và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2022

(05:21 | 18/09/2022)

Ngày 16/9/2022, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Báo cáo số 2109/BC-SXD về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý III và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2022.

Mời tải và xem tệp đính kèm.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 2109-BC-SXD.signed.pdf