TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Chế độ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, hoạt động

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo kết quả tự kiểm tra quản lý nhà nước về công tác thi đua khen thưởng quý II năm 2022

(05:15 | 07/08/2022)

Ngày 16/6/2022, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Báo cáo số 1214/BC-SXD về kết quả tự kiểm tra quản lý nhà nước về công tác thi đua khen thưởng quý II năm 2022.

Mời tải và xem tệp đính kèm theo.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1214-BC-SXD.signed.pdf