TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Chế độ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, hoạt động

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và chỉ tiêu kinh tế - xã hội tỉnh 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

(14:58 | 19/06/2021)

Ngày 10/6/2021, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Báo cáo số 1074/BC-SXD về kết quả thực hiện nhiệm vụ và chỉ tiêu kinh tế - xã hội tỉnh 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021.

Sở Xây dựng đăng tải toàn bộ nội dung Báo cáo số 1074/BC-SXD theo tệp đính kèm.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1074-BC-SXD.signed.pdf