TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Chế độ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, hoạt động

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020

(05:20 | 04/06/2020)

Thực hiện Công văn số 2712/VP-TH ngày 11/5/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về việc báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2020.

Sở Xây dựng báo cáo như sau:

 

Phần I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

I. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THEO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và áp dụng pháp luật

- Trình UBND tỉnh ban hành 03 văn bản, gồm: Quy định về quy mô, chiều cao tối đa và thời hạn được phép tồn tại công trình xây dựng, nhà ở riêng lẽ được cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang[1] (Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 21/05/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang); Quy định về đối tượng, điều kiện, tiêu chí ưu tiên, hình thức xét duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang[2] (Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 25/05/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang); Quy định giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2020-2030[3] (Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 06/04/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang).

- Triển khai, hướng dẫn áp dụng, thi hành các văn bản: Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 03/01/2020 của UBND tỉnh Quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt.

2. Lĩnh vực quy hoạch xây dựng và kiến trúc

Trong kỳ, đã tiếp nhận, giải quyết được 165 hồ sơ các loại, cụ thể: Nhiệm vụ quy hoạch 02 hồ sơ; Đồ án quy hoạch 01 hồ sơ; Điều chỉnh cục bộ 01 hồ sơ; Xin ý kiến, duyệt chấp thuận 25 hồ sơ; Thông báo thẩm định 08 hồ sơ; Họp 12 hồ sơ. Cung cấp thông tin, thoả thuận quản lý kiến trúc xây dựng theo quy hoạch 70 hồ sơ. Cấp Giấy phép xây dựng 14 hồ sơ; Hồ sơ khác: 32 hồ sơ.

* Một số công tác trọng tâm:

- Phối hợp với các huyện về việc tiến hành tổ chức triển khai các bước lập Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng các huyện Tân Hiệp, Giồng Riềng, Gò Quao, Vĩnh Thuận, Kiên Lương; Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện An Biên.

- Tham mưu UBND tỉnh Kiên Giang trình Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố và Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040.

- Trình UBND tỉnh phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040; Đồ án QHCT Quảng trường trung tâm và Tượng đài Bác Hồ, huyện Phú Quốc; Chấp thuận chủ trương lập Quy hoạch chung đô thị các huyện Tân Hiệp, Giồng Riềng, Gò Quao; Tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm hành chính Phú Quốc.

- Thẩm định về việc triển khai thực hiện Điều chỉnh Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu Trung tâm huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang.

- Báo cáo tình hình và kết quả hai năm thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp Giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan; rà soát, đánh giá thực trạng các khu hành chính tập trung tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; đóng góp dự thảo Kế hoạch phát triển du lịch 03 vùng trọng điểm tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2035; hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với nhà nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

3. Lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng; kinh tế xây dựng và vật liệu xây dựng

Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác về hoạt động đầu tư xây dựng, kinh tế xây dựng và vật liệu xây dựng, cụ thể:

- Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh: Tình hình quản lý, sử dụng và đề xuất xây dựng mới các công trình phòng, chống thiên tai trọng điểm, cấp bách thuộc thẩm quyền quản lý; chủ trương sử dụng dự phòng phí dự án để thực hiện cập nhật giá gói thầu kiểm toán dự án Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Kiên Giang, quy mô 400 giường; thành lập Tổ công tác thực hiện hoàn thiện bệnh viện Sản Nhi và bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang; chủ trương thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ; đính chính Quyết định số 2802/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang; xử lý chuyển tiếp và các công trình dự án chuẩn bị triển khai trong thời gian lập đơn giá; tổ chức xây dựng định mức cát nghiền từ đá xây dựng (cát nhân tạo) của Cty CP Cát Nhân tạo Hòn Sóc; giao nhiệm vụ và ủy quyền thực hiện một số công việc thuộc quyền của người quyết định đầu tư trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; chủ trương gia hạn thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Ung Bướu tỉnh Kiên Giang; chủ trương gia hạn thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Sản - Nhi Tỉnh Kiên Giang, quy mô 400 giường; xem xét kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng gói thầu xây dựng thiết bị thuộc công trình Trụ sở mới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị trực thuộc; xem xét kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng gói thầu xây dựng và gói thầu giám sát thi công công trình kè Mũi Ranh, huyện An Biên; hướng dẫn xác định chi phí di dời Bệnh viện từ cơ sở cũ sang cơ sở mới trong cơ cấu chi phí của tổng mức đầu tư dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh; điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng HTKT Khu công nghiệp Thạnh Lộc (mới), giai đoạn 1 quy mô 150 ha; quy định việc quản lý và xác định chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Đã tổ chức thẩm định được 66 hồ sơ các loại, cụ thể: Thẩm định dự án và thiết kế cơ sở 32 hồ sơ; thẩm định Báo cáo KT-KT 09 hồ sơ; thẩm định thiết kế, dự toán 25 hồ sơ.

- Tổ chức 24 đợt đánh giá, xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho 285 lượt tổ chức, cá nhân đề nghị (cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng 11 đợt, 121 hồ sơ; chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 13 đợt, 164 hồ sơ).

- Công bố 04 kỳ Bảng giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định (kỳ tháng 01, tháng 02, tháng 3 và tháng 4); tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm hàng hóa (VLXD) 01 hồ sơ.

- Tổ chức kiểm tra chất lượng công trình xây dựng để nghiệm thu đưa vào sử dụng 08 hồ sơ.

- Ban hành 35 văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, phúc đáp ý kiến chuyên môn về các chính sách liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng, định mức, đơn giá, vật liệu xây dựng... cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong tỉnh để áp dụng, thực hiện.

4. Lĩnh vực nhàvà thị trường bất động sản

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực nhà ở, công sở; theo dõi tình hình thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

- Thông qua thành viên UBND tỉnh dự thảo quyết định thay thế Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 06/4/2012 về tiêu chí xét duyệt mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh (đã được UBND tỉnh ban hành Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND).

- Trình UBND tỉnh: phê duyệt Đề cương dự toán thực hiện Chương trình phát triển nhà ở từ năm 2020 đến năm 2030; phê duyệt Đề cương dự toán thực hiện thu thập thông tin về thị trường bất động sản theo Nghị định 117/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ về nhà ở cho người nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg.

- Báo cáo UBND tỉnh: Quỹ đất dành cho nhà ở xã hội lần 2; quy chế phòng chống rửa tiền của các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn; tổng hợp các dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh; cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh ổn định, lành mạnh; tổng kết Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nguồn vốn điều chỉnh bổ sung năm 2019.

- Văn bản gửi chủ đầu tư về việc đủ điều kiện huy động vốn từ việc bán nhà hình thành trong tương lai tổng số 988 căn, gồm: khu dân cư Nam An Hòa Rạch Giá, 08 căn; Dự án khu dân cư Trường phát An Minh, 149 căn; Dự án Khu đô thị Gateway tại Phú Quốc, 831 căn (đợt 1, 239 căn; đợt 2, 423 căn; đợt 3, 169 căn).

- Tham gia các đoàn công tác của các sở, ban, ngành xử lý, định giá nhà và thẩm tra phương án bồi thường giải tỏa (thường xuyên) 10 cuộc; tham gia Đoàn công tác kiểm tra sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 03 cuộc; tham gia Tổ kiểm tra của Thanh tra Tỉnh về việc kiểm tra, rà soát các dự án trên địa bàn thành phố Rạch Giá 01 cuộc; tham gia Đoàn công tác thẩm định các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới 02 cuộc (huyện Vĩnh Thuận; xã Nam Thái Sơn – huyện Hòn Đất).

- Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu về công tác nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh cho Bộ Xây dựng, UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan.

5. Lĩnh vực phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật

Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật, cụ thể:

a) Về phát triển đô thị:

- Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt khoảng 29,4%. Tổ chức rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình PTĐT toàn tỉnh và đề xuất giãn tiến độ; thẩm định, trình phê duyệt 06 Chương trình PTĐT hiện trạng, gồm: Phú Quốc, Hòn Tre, Hòn Đất, Sóc Sơn, Thứ Ba và 02 Chương trình PTĐT thành lập mới, gồm: Đầm Chít, Thứ Bảy; thẩm định, trình phê duyệt Đề án phân loại đô thị Đầm Chít, Thứ Bảy là đô thị loại V.

- Triển khai Quyết định số 2952/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc công nhận thị trấn Giồng Riềng là đô thị loại V; điều chỉnh tên "Đô thị Đầm chít" thành "Đô thị Tân Khánh Hoà", huyện Giang Thành. Thông báo nộp phí thẩm định đề án và chương trình phát triển đô thị của 04 huyện Giồng Riềng, Vĩnh Thuận, Tân Hiệp, Gò Quao. Đóng góp ý kiến cho dự án khu dân cư Nam An Hoà (giai đoạn 2); dự án khu đô thị mới Đông Bắc Vĩnh Hiệp.

b) Về quản lý hạ tầng kỹ thuật:

- Quản lý chất thải rắn: Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp dịch vụ thu gom chất thải rắn sinh hoạt[4] đạt khoảng 74,4%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn  theo quy định đạt khoảng 90,7%. Tiếp tục đánh giá tình hình thực hiện giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn NSNN.

Lấy ý kiến miễn giá đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Đề xuất khu xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp thông thường. Báo cáo kết quả thực hiện Đề án 2038 giai đoạn 2011-2020. Đóng góp ý kiến đối với dự án Nhà máy xử lý CTR sinh hoạt tại Tân Hiệp; điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng mặt bằng Nhà máy xử lý rác thải Plasma tại TT.Sóc Sơn, huyện Hòn Đất; Góp ý dự thảo văn kiện Dự án giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại VN do WWF tài trợ.

- Về cấp nước an toàn: Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt khoảng 86,92%. Tiếp tục triển khai các giải pháp phòng, chống hạn mặn đối với hệ thống cấp nước sinh hoạt đô thị năm 2020; đảm bảo thực hiện Kế hoạch chương trình bảo đảm cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch năm 2020.

Đề xuất  dự án Hồ chứa nước ngọt Vĩnh Thông, TPRG; Thực hiện kết luận của TT.UBND tỉnh V/v xin chủ trương phối hợp đầu tư NCKT dự án XD Nhà máy nước 20,000m3/ngày.đêm và hồ chứa nước ngọt Vĩnh Thông TPRG. Xem xét việc đầu tư XD trạm xử lý nước phục vụ phòng cháy, chữa cháy và cấp nước sinh hoạt của vườn quốc gia Phú Quốc; Chuẩn bị nội dung làm việc về đề xuất dự án cấp nước an toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long; Báo cáo kết quả tự kiểm tra tình hình hoạt động của các nhà máy nước sạch; Văn bản yêu cầu đảm bảo cấp nước sinh hoạt đến hết tháng 5/2020. Điều chỉnh giảm giá nước sinh hoạt do Cty TNHH MTV Cấp thoát nước KG đề xuất để hỗ trợ do ảnh hưởng Covid-19. Tham mưu góp ý báo cáo về "Dự án cấp nước an toàn Vùng đồng bằng sông Cửu Long". Đóng góp dự thảo các giải pháp ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn từ nay đến mùa khô năm 2020.

- Về thoát nước và chống ngập úng: Ban hành Sổ tay thực hiện mô hình thoát nước bền vững (Hướng dẫn số 182/HD-SXD ngày 18/02/2020 của Sở Xây dựng). Lập báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình thoát nước và chống ngập úng, đồng thời tiếp tục nghiên cứu đề xuất công tác giai đoạn tiếp theo. Tổ chức lập, thẩm định định hướng thoát nước và chống ngập úng toàn tỉnh đến năm 2025 tầm nhìn 2050.

Tham mưu gia hạn thời gian thu tiền giá dịch vụ thoát nước theo Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh; lấy ý kiến Sở Tài nguyên về thu phí bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh KG; Giải quyết một số vướng mắc của Cty TNHH MTV Cấp thoát nước KG; Trao đổi các Sở, ban ngành liên quan về Điều 3 và Điều 4 Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 về giá dịch vụ thoát nước. Điều tra khảo sát nhu cầu đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật của chương trình thoát nước và Chống ngập úng đô thị Đồng bằng Sông Cửu Long. Thông báo kế hoạch thực hiện một số chương trình hỗ trợ của GIZ.

Góp ý dự thảo kế hoạch thực hiện ngầm hoá cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025. Báo cáo tình hình thực hiện Đề án 1961 về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý XD và PTĐT; báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017. Xây dựng định hướng thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi giai đoạn 2021-2025.

5. Công tác thanh tra xây dựng

Thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành Xây dựng; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cụ thể:

a) Công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo:

- Thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên theo quy định: trong 06 tháng đầu năm 2020 tiếp 01 lượt công dân đến (01 người), không có đoàn đông người. Giám đốc Sở tiếp định kỳ vào ngày 27 hằng tháng hoặc đột xuất khi có yêu cầu; trong kỳ, không có công dân đến vào ngày tiếp định kỳ, không có đoàn đông người.

- Trong kỳ tiếp nhận Công văn số 264/VP-TCD ngày 06/01/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về việc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phối hợp với Thanh tra tỉnh, UBND huyện Phú Quốc kiểm tra nội dung các đơn tố cáo của các công dân tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; tiếp nhận Công văn số 1254/VP-TCD ngày 12/3/2020 của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang về việc chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra nội dung đơn của ông Danh Khuôn và 02 đơn khiếu nại năm trước chuyển sang[5]; không có đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

- Kết quả giải quyết đơn thư kỳ trước chuyển sang: Đã báo cáo UBND kết quả xác minh đơn khiếu nại của ông Lê Duy Thạt và bà Vương Thị Tằm (kết quả: UBND tỉnh có ý kiến giao lại cho Sở Tư pháp chủ trì); thành lập tổ xác minh, triển khai xác minh và đã báo cáo kết quả xác minh cho UBND tỉnh 01 vụ việc tố cáo (tại Phú Quốc); đang tổng hợp báo cáo kết quả xác minh nội dung 01 vụ việc khiếu nại của ông Danh Khuôn cho UBND tỉnh.

b) Công tác thanh, kiểm tra và phòng chống tham nhũng:

- Trong kỳ thành lập và triển khai 02 cuộc[6] thanh tra hành chính (đã kết thúc và triển khai kết luận 01 cuộc, còn 01 cuộc đang thực hiện); 01 cuộc thanh tra chuyên ngành[7] (đang thực hiện).

- Trong 06 tháng đầu năm 2020 tiếp tục theo dõi, đôn đốc 02 Kết luận thanh tra (Kết luận thanh tra số 2037/KL-SXD ngày 28/11/2019 của Giám đốc Sở Xây dựng (đoàn Sở Giáo dục); Kết luận thanh tra số 1256/KL-SXD ngày 15/8/2019 (đoàn Vĩnh Thuận)). Ban hành 01 văn bản[8] đôn đốc đối với việc thực hiện Kết luận thanh tra số 1256/KL-SXD ngày 15/8/2019.

- Đã thu hồi 11 quyết định với số tiền 448.187.621 đồng theo Kết luận thanh tra số 2037/KL-SXD ngày 28/11/2019 của Giám đốc Sở Xây dựng (đoàn Sở Giáo dục), đạt tỷ lệ 100%; đồng thời tiếp tục đôn đốc thu hồi 01 quyết định còn lại theo Kết luận số 1256/KL-SXD ngày 15/8/2019 (đoàn Vĩnh Thuận) với tổng số tiền 39.494.303 đồng, đã thu hồi ½ số tiền 20.000.000 đồng, còn lại 19.494.303 đồng đang tiếp tục thu hồi. Vậy tổng số tiền còn phải thu hồi nộp ngân sách tính đến thời điểm 25/5/2020 là: 19.494.303 đồng (01 quyết định); đồng thời xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 40.000.000 đồng, đã nộp ngân vào sách nhà nước đúng thời hạn theo quy định.

- Ban hành các văn bản chỉ đạo các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh tăng cường tổ chức rà soát, kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình phân lô, bán nền, tình hình kinh doanh bất động sản của các tổ chức, cá nhân khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật[9].

- Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa Sở Xây dựng với các ban, ngành, các huyện, thị, thành phố trong tỉnh về công tác quản lý trật tự xây dựng.

- Tiếp tục thực hiện tuyên truyền văn bản pháp luật chuyên ngành xây dựng về tuyên truyền pháp luật thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và kết quả hoạt động của ngành thanh tra trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời triển khai các văn bản pháp luật theo quy định, trong đó: đã ban hành Kế hoạch số 126/KH-SXD ngày 06/02/2020 về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN năm 2020; căn cứ Hướng dẫn số 164/HD-SNV ngày 14/02/2020 của Sở Nội vụ Kiên Giang về việc hướng dẫn tổ chức tọa đàm phòng, chống tham nhũng trong công tác tổ chức, cán bộ, Sở đã ban hành Công văn số 541/SXD-TTr ngày 31/3/2020 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện tọa đàm phòng, chống tham nhũng trong công tác tổ chức, cán bộ; đồng thời thực hiện Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 24/02/2020 của UBND tỉnh về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020, Sở đã xây dựng Kế hoạch số 422A/KH-SXD ngày 13/3/2020 của Sở Xây dựng về thực hiện công tác PCTN năm 2020, ban hành Công văn số 565/SXD-TTr ngày 06/4/2020 về việc  tiếp tục triển khai, quán triệt Luật PCTN 2018, Luật tố cáo 2018 (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về công tác PCTN và đã triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở tiếp thu, quán triệt dưới hình thức tuyên truyền qua các buổi họp giao ban, họp lệ của các đoàn thể, họp phòng, họp Chi bộ, đăng trên cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

- Cử 01 đồng chí tham gia Đoàn kiểm tra do UBKT Tỉnh ủy thành lập.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo đúng quy định.

c) Công tác xây dựng lực lượng ngành thanh tra:

- Về tổ chức bộ máy: Thanh tra Sở Xây dựng hiện có mặt 08 biên chế, gồm: 01 Chánh Thanh tra, 02 Phó Chánh Thanh tra, 04 Thanh tra viên và 01 Chuyên viên.

- Về trình độ chuyên môn: 08 công chức đều có trình độ từ đại học trở lên (02 trình độ thạc sỹ chuyên ngành Luật Xây dựng; 05 trình độ đại học chuyên ngành Xây dựng; 01 trình độ đại học Kinh tế chuyên ngành về quản lý dự án đầu tư xây); đội ngũ công chức, thanh tra viên đều hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành (bắt buộc). Trong kỳ, đã quyết định cử 01 thanh tra viên tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên chính tại thành phố Cần Thơ; rà soát tiêu chuẩn, chức danh đối với 01 trường hợp công chức đã trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch thanh tra viên lên thanh tra viên chính năm 2018, báo cáo Sở Nội vụ trình UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm ngạch; cử 01 đồng chí tham dự lớp nghiệp vụ Thanh tra viên chính tại thành phố Cần Thơ.

7. Công tác cải cách hành chính; công tác khác

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 và các kế hoạch thành phần để tổ chức thực hiện tại cơ quan, đơn vị Sở Xây dựng. Ban hành các văn bản triển khai thực hiện các công tác, biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 các văn bản triển khai thực hiện các công tác, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới theo tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan có liên quan trong cơ quan, đơn vị Sở Xây dựng và ngành Xây dựng tỉnh.

Tổ chức tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổ chức tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; hướng dẫn của tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến bằng Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (dichvucong.kiengiang.gov.vn); rà soát quy trình nội bộ xử lý hồ sơ TTHC đảm bảo tiến độ giải quyết và trả kết quả đúng hẹn cho công dân. Trong 6 tháng đầu năm 2020, đã tiếp nhận 548 hồ sơ giải quyết TTHC các loại, trong đó: đã giải quyết xong 452 hồ sơ, đạt 82,48%; giải quyết đúng hẹn đạt 100%; còn lại 96 hồ sơ chưa đến hạn, đang tiếp tục giải quyết.

Công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan Sở Xây dựng trên môi trường mạng Internet trên Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng, đảm bảo yêu cầu về cung cấp thông tin theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ.

Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy Sở và các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng; phân bổ biên chế hành chính cho các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở trên cơ sở biên chế được cấp có thẩm quyền giao cho Sở Xây dựng năm 2020 (năm 2020, Sở Xây dựng được giao 44 biên chế); điều động, phân công 01 trường hợp công chức đến nhận nhiệm vụ tại phòng chuyên môn thuộc Sở sau khi có quyết định tiếp nhận công chức không qua thi tuyển của Chủ tịch UBND tỉnh. Thực hiện tinh giản biên chế theo chủ trương của Đảng và chính sách, quy định của Nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động phù hợp với yêu cầu thực tiễn của cơ quan, đơn vị.

Thực hiện tốt công tác về đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ CBCCVC Sở, trong kỳ đã lập danh sách 07 công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính; cử 14 lượt CBCCVC[10] tham gia lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ do các cơ quan, đơn vị, tổ chức mở; cử 25 lượt CBCCVC tham thành viên các Hội đồng, Đoàn công tác, Tổ công tác theo đề nghị của các cơ quan, ban, ngành, địa phương.

Thực hiện các báo cáo định kỳ và chuyên đề theo yêu cầu của Bộ Xây dựng, UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan. Tiếp tục thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đã được công bố.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

1. Trung tâm Quy hoạch xây dựng

- Thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao: theo dõi các chương trình mục tiêu quốc gia về Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ; Chương trình xây dựng nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Tham gia các phiên họp Hội đồng, Ban chỉ đạo, Tổ công tác, Tổ giúp việc của Sở hoặc được Sở ủy quyền, phân công; thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở giao.

- Thực hiện các sản phẩm tư vấn, sự nghiệp: Lập sơ đồ phân bố và Chương trình phát triển đô thị cho các huyện, thành phố trong tỉnh; Lập sơ đồ nâng cấp đô thị cho các huyện trên địa bàn tỉnh; Lập quy chế quản lý cho các đô thị và các xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; Lập chương trình phát triển nhà ở đến năm 20; Lập nhiệm vụ quy hoạch vùng huyện An Biên tỉnh Kiên Giang; Quy hoạch chi tiết các đô thị trên địa bàn tỉnh;Quy hoạch chung xây dựng khu vực dọc đường ven biển từ Rạch Giá đi Hòn Đất; Lập quy hoạch chi tiết điều chỉnh các trung tâm xã Giồng Riềng, Vĩnh Thuận, Châu thành; Lập quy hoạch chi tiết nhà máy xi măng INSEE Kiên Giang.

- Thực hiện phương án cổ phần hóa đơn vị theo kế hoạch, chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh và Sở Xây dựng. Tiếp tục duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 đã được công bố.

- Doanh thu 06 tháng đầu năm 2020, ước đạt 3,0 tỷ đồng (đạt 40% kế hoạch năm).

2. Trung tâm Kiểm định và Dịch vụ xây dựng

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó: thực hiện công tác nghiệm thu công trình, chấp thuận đưa vào sử dụng 07 hồ sơ công trình; tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo, Tổ công tác, Tổ giúp việc của Sở hoặc được Sở ủy quyền, phân công; thực hiện một số nhiệm vụ khác do Sở phân công.

- Thực hiện các sản phẩm sự nghiệp theo chức năng: Thí nghiệm tĩnh cọc 03 hạng mục công trình; thí nghiệm cừ tràm 05 hạng mục công trình; thí nghiệm kiểm định hiện trường 77 công trình; thẩm tra thiết kế - dự toán hoàn thành 31 hồ sơ; khảo sát hiện trạng 02 công trình.

- Thực hiện phương án cổ phần hóa đơn vị theo kế hoạch, chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh và Sở Xây dựng. Tiếp tục duy trì thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đã công bố; chỉ đạo hoạt động của Phòng thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng thực hiện đảm bảo Tiêu chuẩn TCVN ISO 17025 đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động.

- Doanh thu 6 tháng đầu năm 2020, ước đạt 1,6 tỷ đồng (đạt 22,2% kế hoạch năm).

 

Phần II

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

I. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THEO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và áp dụng pháp luật

Triển khai, hướng dẫn áp dụng, thi hành các văn bản: Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 21/05/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang quy định về quy mô, chiều cao tối đa và thời hạn được phép tồn tại công trình xây dựng, nhà ở riêng lẽ được cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 25/05/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang quy định về đối tượng, điều kiện, tiêu chí ưu tiên, hình thức xét duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 06/04/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang quy định giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2020-2030.

2. Lĩnh vực quy hoạch xây dựng và kiến trúc

Tổ chức thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực quy hoạch xây dựng và kiến trúc, công tác cấp giấy phép xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ được giao; cung cấp thông tin về địa điểm xây dựng, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, cốt xây dựng và thông tin khác liên quan đến quy hoạch khi cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu trong phạm vi đồ án quy hoạch do mình quản lý.

* Một số công tác trọng tâm:

- Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc: Tiếp tục phối hợp với Viện Quy hoạch đô thị và Nông thôn Quốc Gia - Bộ Xây dựng hoàn thiện hồ sơ, tham mưu UBND tỉnh Kiên Giang trình Bộ Xây dựng thẩm định.

- Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Phú Quốc: Tổ chức Hội thảo về “Định hướng phát triển Du lịch, Cảng biển tại Khu Kinh tế Phú Quốc, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang”; tham mưu UBND tỉnh Kiên Giang trình Bộ Xây dựng thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040 và tầm nhìn đến năm 2050.

- Tham mưu UBND tỉnh Kiên Giang trình Bộ Xây dựng: Thẩm định Đồ án quy hoạch chung thành phố và Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040; thoả thuận phê duyệt Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040.

- Trình UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040.

- Hướng dẫn huyện lập Quy hoạch chung xây dựng Trung tâm xã Thổ Sơn gắn với phát triển Khu du lịch Ba Hòn, mở rộng quy mô tới mặt biển, định hướng phát triển khu vực này.

- Phối hợp với UBND các huyện tiến hành tổ chức triển khai các bước lập Quy hoạch chung đô thị các huyện Tân Hiệp, Giồng Riềng, Gò Quao.

3. Lĩnh vực quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; kinh tế và vật liệu xây dựng

Tham mưu ban hành và ban hành các văn bản thực hiện, hướng dẫn thực hiện theo Luật Xây dựng, chính sách về xây dựng và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện các nhiệm vụ mang tính chất thường xuyên khác (Thẩm định dự án + thiết kế cơ sở; Thẩm định thiết kế, dự toán; Công bố hợp quy sản phẩm hàng hóa VLXD do các đơn vị gửi đến; Công bố giá VLXD; Tổ chức xét, đánh giá năng lực HĐXD của cá nhân, tổ chức…); Tham gia các đoàn công tác liên ngành, tổ công tác, giúp việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị mời (khi có trưng dụng).

4. Lĩnh vực nhà và thị trường bất động sản

Trình UBND tỉnh phê duyệt Đề cương dự toán và lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện Chương trình Chiến lược phát triển nhà ở từ năm 2020 đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; thực hiện báo cáo thu thập thông tin về thị trường bất động sản theo Nghị định 117/2015/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh.

Tham gia với các ban ngành xử lý, định giá nhà và thẩm tra phương án bồi thường giải tỏa; thẩm định môi giới, định giá bất động sản. Tiếp tục tham gia Tổ kiểm tra của Thanh tra tỉnh về việc kiểm tra, rà soát các dự án trên địa bàn thành phố Rạch Giá.

Theo dõi quá trình thực hiện Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch triển khai thực năm 2019 của UBND tỉnh (chuyển sang năm 2020).

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo cho Bộ Xây dựng, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo Nhà ở và thị trường bất động sản Trung ương và tỉnh về nhà ở, thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh thường xuyên, đột xuất theo yêu cầu.

5. Lĩnh vực phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật

a) Phát triển đô thị:

- Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình PTĐT toàn tỉnh và đề xuất giãn tiến độ.

- Thẩm định, trình phê duyệt Chương trình PTĐT hiện trạng, gồm: Phú Quốc; Hòn Tre; Hòn Đất; Sóc Sơn; Thứ Ba; đô thị thành lập mới, gồm: Đầm Chít, Thứ Bảy.

- Thẩm định, trình phê duyệt Đề án phân loại đô thị Đầm Chít, Thứ Bảy là loại V.

b) Quản lý hạ tầng kỹ thuật:

- Về quản lý chất thải rắn: Đánh giá tình hình thực hiện giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn NSNN.

- Về cấp nước an toàn: Triển khai các biện pháp phòng chống hạn mặn đối với hệ thống cấp nước sinh hoạt đô thị năm 2020. Kế hoạch thực hiện Chương trình bảo đảm cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch năm 2020. Triển khai giải pháp đảm bảo chỉ tiêu được giao về tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung năm 2020 đạt khoảng 88%.

- Về thoát nước và chống ngập úng: Tiếp tục triển khai thực hiện phương án giá dịch vụ thoát nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Rạch Giá. Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình thoát nước và chống ngập úng: tiếp tục nghiên cứu đề xuất công tác giai đoạn tiếp theo. Thẩm định, trình ban hành Định hướng thoát nước và chống ngập úng toàn tỉnh đến năm 2025 tầm nhìn 2050.

6. Công tác thanh tra xây dựng

- Thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, tiếp nhận, xử lý và và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định.

- Kết thúc và triển khai kết luận 01đoàn thanh tra hành chính[11].

- Kết thúc và triển khai kết luận 01 đoàn thanh tra công tác cấp phép xây dựng, lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch trên địa bàn thành phố Hà Tiên.

- Kiểm tra hoạt động xây dựng thường xuyên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Tiếp tục thực hiện theo Kế hoạch thanh tra năm 2020[12].

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về PCTN đến tất cả các CBCCVC thuộc Sở.

- Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác theo quy định; thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong đơn vị.

  - Thông qua hoạt động thanh, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời chấn chỉnh, khắc phục, bổ sung cơ chế chính sách trong quản lý, nhằm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực xảy ra trong ngành xây dựng. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

- Củng cố bộ máy Thanh tra đảm bảo về chất lượng cũng như tiêu chuẩn từng bước nâng cao chất lượng cán bộ, có lập trường tư tưởng vững vàng, chủ động trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

6. Công tác cải cách hành chính; công tác khác

Tổ chức tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (phần mềm Một cửa điện tử) song song với quy trình nội bộ giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Sở Xây dựng đảm bảo việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả đúng hẹn; tiếp tục vận hành Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tiếp tục rà soát, kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của cơ quan Sở Xây dựng theo hướng tin gọn, quản lý đa lĩnh vực, hiệu lực, hiệu quả theo chủ trương Đảng và Nhà nước; rà soát, đơn giản hóa TTHC ngành Xây dựng theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Thực hiện các báo cáo định kỳ, chuyên đề theo yêu cầu của Bộ Xây dựng, UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan; thực hiện tốt công tác cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, chính sách tiền lương, thi đua khen thưởng, tài vụ, văn thư lưu trữ… Tiếp tục duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đã được công bố.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

1. Trung tâm Quy hoạch xây dựng

- Tiếp tục theo dõi tiến độ các chương trình mục tiêu quốc gia về Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ; Chương trình xây dựng nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thực hiện các sản phẩm tư vấn, sự nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch năm của đơn vị đã đề ra.

- Tham gia các phiên họp Hội đồng Kiến trúc quy hoạch tỉnh, Hội đồng Xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực và các nhiệm vụ công tác khác do Sở giao.

- Thực hiện phương án cổ phần hóa đơn vị theo kế hoạch, chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh và Sở Xây dựng. Tiếp tục duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của đơn vị.

- Doanh thu năm 2020, ước đạt 7,55 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch năm).

2. Trung tâm Kiểm định và Dịch vụ xây dựng

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị do Sở giao. Thực hiện các sản phẩm sự nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch năm của đơn vị đã đề ra.

- Thực hiện phương án cổ phần hóa đơn vị theo kế hoạch, chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh và Sở Xây dựng. Tiếp tục áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của đơn vị.

- Doanh thu năm 2020, ước đạt 7,2 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch năm).

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang./.

 

[1] Phòng Quy hoạch – Kiến trúc tham mưu.

[2] Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản tham mưu.

[3] Phòng Phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật tham mưu.

[4] Sở Xây dựng đã xây dựng các chỉ tiêu và lấy ý kiến UBND các huyện, thành phố (theo Công văn số 364/SXD-PTĐT ngày 04/3/2020 của Sở Xây dựng), đang tiếp tục thực hiện.

[5] Đơn của ông Lê duy Thạt và bà Vương Thị Tằm.

[6]Thanh tra trách nhiệm của lãnh đạo Phòng Phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật – Sở Xây dựng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; thanh tra trách nhiệm của lãnh đạo Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản – Sở Xây dựng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

[7] Thanh tra về công tác cấp phép xây dựng, công tác lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch, công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn thành phố Hà Tiên.

[8] Công văn số 2220/SXD-TTr ngày 25/12/2019 ngày 15/12/2019 của Giám đốc Sở Xây dựng Kiên Giang.

[9] Công văn số 2199/SXD-TTra ngày 25/12/2019; Công văn số 2224/SXD-QLN ngày 26/12/2019.

[10] 01 công chức (thanh tra viên) tham gia học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên chính tại thành phố Cần Thơ; 02 CC học lớp bồi dưỡng ngạch CVC; 06 CC học lớp bồi dưỡng LĐQL cấp phòng; 01 CB học lớp bồi dưỡng LĐQL cấp sở; 01 CC học lớp LLCT Cao cấp; 01 CC học lớp Tin học; 02 CC học lớp Anh văn B1.

[11] Thanh tra trách nhiệm của lãnh đạo Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản – Sở Xây dựng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

[12] Thành lập 02 đoàn thanh tra về công tác cấp phép xây dựng, lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch trên địa bàn huyện Gò Quao và thành phố Rạch Giá; tham gia với các đoàn thanh tra, kiểm tra do UBND tỉnh, Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh và các Sở, ngành khác; Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở làm việc trực tiếp với các huyện về những vướng mắc trong công tác quản lý trật tự xây dựng, công tác quy hoạch, công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý nhà và thị trường bất động sản (nếu có yêu cầu của các huyện); khảo sát thu thập thông tin xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2021.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 950_BC-SXD_2020-06-01_0921.signed.pdf