TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Công khai đầu tư, mua sắm công

Xem với cỡ chữAA

Đầu tư nâng cấp hệ thống mạng nội bộ tại Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang (triển khai năm 2021)

(09:59 | 01/01/2022)

Để triển khai có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang trong thời gian tới, đảm bảo mục tiêu, yêu cầu triển khai ứng dụng CNTT phục vụ Chính quyền điện tử, Chính quyền số của tỉnh Kiên Giang.

Căn cứ Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Kiên Giang năm 2021; Quyết định số 1189/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp công nghệ thông tin năm 2021.

Năm 2021, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang lập đề cương, dự toán và triển khai nâng cấp hệ thống mạng nội bộ đảm bảo yêu cầu ứng dụng CNTT hiệu quả, hiệu suất và phục vụ tốt công tác.

Xem các hồ sơ kèm theo Đề án nâng cấp mạng nội bộ Sở Xây dựng

BAN BIÊN TẬP