TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Công khai đầu tư, mua sắm công

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch sửa chữa, mua sắm tài sản, thiết bị văn phòng của Sở Xây dựng năm 2021

(09:44 | 28/03/2021)

Căn cứ nhu cầu mua sắm, sửa chữa trang thiết bị còn thiếu nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Ngày 25/3/2021, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 496/KH-SXD về sửa chữa, mua sắm tài sản, thiết bị Văn phòng Sở Xây dựng năm 2021 (đính kèm).

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 496-KH-SXD- mua sam.signed.pdf