TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Công khai đầu tư, mua sắm công

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch sửa chữa, mua sắm tài sản, thiết bị văn phòng Sở Xây dựng năm 2020

(13:24 | 19/09/2020)

Ngày 28/02/2020, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 215/KH-SXD về sửa chữa, mua sắm tài sản, thiết bị văn phòng Sở Xây dựng năm 2020.

Theo đó, nhằm đáp ứng yêu cầu kịp thời sửa chữa, mua sắm tài sản thiết bị còn thiếu phục vụ nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan Sở Xây dựng năm 2020, Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch để tổ chức mua sắm, sửa chữa trang thiết bị văn phòng cơ quan trong năm 2020.

- Tổng số lượng tài sản dự kiến mua sắm mới: 21 tài sản các loại
- Tổng kinh phí thực hiện dự kiến: 364.000.000 đồng

(xem chi tiết tệp đính kèm)

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Ke hoach mua sam - 215_KH-SXD_2020-09-10_1034.signed.pdf