Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Công khai sử dụng tài chính NSNN

Xem với cỡ chữAA

Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2015/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ

(21:07 | 26/01/2019)

Qua kết quả thực hiện kinh phí NSNN được giao tự chủ, Sở Xây dựng báo cáo kết quả sử dụng kinh phí được giao theo Nghị định số 130/2015/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 100-BC-SXD (2).pdf