TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Công khai công tác tổ chức, cán bộ

Xem với cỡ chữAA

Thông báo công khai nâng bậc lương thường xuyên, nâng lương trước hạn và phụ cấp thâm niên vượt khung; thâm niên nghề thanh tra cho công chức, viên chức và người lao động năm 2022

(16:55 | 25/12/2022)

Ngày 21/12/2022, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Thông báo số 3097/TB-SXD về việc công khai nâng bậc lương thường xuyên, nâng lương trước hạn và phụ cấp thâm niên vượt khung; thâm niên nghề thanh tra cho công chức, viên chức và người lao động năm 2022.

Sở Xây dựng đăng tải toàn bộ Thông báo số 3097/TB-SXD theo tệp đính kèm./.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 3097-TB cong khai nang luong-SXD.signed.pdf