TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Công khai công tác tổ chức, cán bộ

Xem với cỡ chữAA

Điều động, phân công công chức - tháng 6/2019

(09:00 | 30/06/2019)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc cử người ra làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kiên Giang để đưa Trung tâm chính thức đi vào hoạt động, Sở Xây dựng đã lập danh sách cử công chức chính thức, công chức dự phòng ra làm việc tại Trung tâm.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 896_SXD-VP_2019-06-27_1506.signed.pdf