TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Công khai công tác tổ chức, cán bộ

Xem với cỡ chữAA

Điều động, phân công công chức - tháng 8/2019

(18:14 | 18/08/2019)

Thực hiện theo quy định, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước, thi đua - khen thưởng, Sở Xây dựng phân công công chức làm đầu mối tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 184_QD-SXD_2019-08-15_1702.signed.pdf; 185_QD-SXD_2019-08-16_0917.signed.pdf