Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Công khai công tác tổ chức, cán bộ

Xem với cỡ chữAA

Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Kế toán trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang - tháng 10/2019

(05:30 | 02/11/2019)

Thực hiện hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước, Sở Xây dựng quyết định bổ nhiệm lại Kế toán trưởng của đơn vị.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 172_QD-SXD_2019-10-28_1009.signed.pdf