Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tài liệu nghiên cứu, tham khảo

Xem với cỡ chữAA

"Sổ tay hướng dẫn lập kế hoạch cấp nước an toàn" theo Thông tư số 08/2012/TT-BXD ngày 21/11/2012 của Bộ Xây dựng

(09:24 | 17/07/2020)

Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang xin đăng tải tài liệu nghiên cứu, tham khảo: "Sổ tay hướng dẫn lập kế hoạch cấp nước an toàn" do Hội Cấp thoát nước Việt Nam nghiên cứu, soạn thảo và được xuất bản năm 2019.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; So tay lap ke hoach cap nuoc an toan_2019.pdf