Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tài liệu nghiên cứu, tham khảo

Xem với cỡ chữAA

Tài liệu hướng dẫn áp dụng thiết kế hệ thống thoát nước mưa đô thị theo hướng bền vững

(15:07 | 14/02/2020)

Tài liệu đã được triển khai, tập huấn, phổ biến thí điểm trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

(Xem chi tiết các files chia sẻ theo đường dẫn bên dưới)

BAN BIÊN TẬP