TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Thông tin tuyên truyền - Quảng bá sản phẩm

Xem với cỡ chữAA

Các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của bộ, ngành và của tỉnh Kiên Giang về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

(10:44 | 23/07/2021)

Thực hiện Công văn số 819/STTTT-TTBCBC ngày 21/7/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

Sở Xây dựng đăng tải toàn bộ nội dung tuyên truyền theo yêu cầu tại Công văn số 819/STTTT-TTBCBC và các văn bản theo các tệp đính kèm theo.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 139_KH-UBND.signed.pdf; 1777_QD-UBND.signed.pdf; 1778_QD-UBND.signed.pdf; 337_TB-UBND.signed.pdf; 771-STTTT-TTBCBC.signed.pdf; 819-STTTT-TTBCBC.signed.pdf; KH 67.signed.pdf