TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Thông tin tuyên truyền - Quảng bá sản phẩm

Xem với cỡ chữAA

Thông tin về chỉ đạo của UBND tỉnh, Cục Thông tin cơ sở và Cục Xuất bản, In và Phát hành

(20:43 | 14/06/2020)

Thực hiện Công văn số 406/STTTT-TTBCBC ngày 11/6/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang về việc tăng cường thông tin, tuyên truyền và thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Cục Thông tin cơ sở và Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Sở Xây dựng xin đăng tải toàn bộ Công văn số Công văn số 406/STTTT-TTBCBC; các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Cục Thông tin cơ sở và Cục Xuất bản, In và Phát hành (xem files đính kèm bên dưới).

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 406-STTTT-TTBCBC.signed.pdf; 500-TTCS.pdf; 545_STNMT_BVMT.signed.pdf; 84_KH-UBND.signed.pdf