TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Thông tin tuyên truyền - Quảng bá sản phẩm

Xem với cỡ chữAA

Thông tin về Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(18:51 | 31/05/2020)

Thực hiện Công văn số 352/STTTT-TTBCBC ngày 27/5/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang về việc tăng cường thông tin, tuyên truyền Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Sở Xây dựng xin đăng tải toàn bộ Công văn số 352/STTTT-TTBCBC và Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 21/5/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc triển khải Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (xem chi tiết files đính kèm).

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 352-STTTT-TTBCBC.signed.pdf; 79_KH-UBND.signed.pdf