TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Thông tin tuyên truyền - Quảng bá sản phẩm

Xem với cỡ chữAA

Thông tin về chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh Kiên Giang, tháng 5/2020

(10:41 | 21/05/2020)

Thực hiện Công văn số 336/STTTT-TTBCBC ngày 20/5/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang về việc tăng cường công tác thông tin, tuyền truyền theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Sở Xây dựng đăng tải toàn bộ Công văn số 336/STTTT-TTBCBC, mời xem chi tiết tệp đính kèm.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 336-STTTT-TTBCBC.signed.pdf