TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Thông tin tuyên truyền - Quảng bá sản phẩm

Xem với cỡ chữAA

Hưởng ứng Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030

(11:21 | 20/12/2019)

Thực hiện Công văn số 770/STTTT-TTBCBC ngày 17/12/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang về việc tuyên truyền quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030.

Sở Xây dựng đăng tải Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030, trên cơ sở giúp nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ứng xử với các sản phẩm nhựa và rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1746.signed.pdf; 770-STTTT-TTBCBC.signed.pdf