TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Thông tin tuyên truyền - Quảng bá sản phẩm

Xem với cỡ chữAA

Hình ảnh ASEAN giai đoạn 2019-2020 và hướng tới vai trò năm Chủ tịch ASEAN 2020 do Việt Nam đảm nhiệm

(16:16 | 30/11/2019)

Thực hiện Công văn số 6973/VP-VHXH ngày 21/11/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc triển khai kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN 2019-2020 theo Công văn số 3975/BTTTT-HTQT ngày 07/11/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông và hướng tới vai trò năm Chủ tịch ASEAN 2020 do Việt Nam đảm nhiệm; Công văn số 727/STTTT-TTBCBC ngày 28/11/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai tuyên truyền, quảng bá ASEAN 2019-2020.

Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang trích đăng tải một số văn bản, hình ảnh, sản phẩm... của Trung ương, các tỉnh, thành trong cả nước và của tỉnh Kiên Giang theo hình thức chia sẻ thư mục, tệp tin.

Cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có quan tâm, đề nghị theo liên kết bên dưới để tải./.

Liên kết chia sẻ về ASEAN 2019-2020
https://drive.google.com/drive/folders/1TfngTH7Eb7s3Di1MXszTFmNMjnvspLDF?usp=sharing

 

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 727-STTTT-TTBCBC.signed.pdf; CV cua VPCP dong y ke hoach 2019-2020.pdf