Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Công bố Chỉ số giá xây dựng tỉnh Kiên Giang

Xem với cỡ chữAA

Chỉ số giá xây dựng tỉnh Kiên Giang tháng 1, 2, 3, Quý I và tháng 4, 5, 6, Quý II năm 2019

(16:37 | 16/09/2019)

Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang công bố Bộ chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang tháng 1, 2, 3, Quý I và tháng 4, 5, 6, Quý II năm 2019 (chi tiết theo tệp đính kèm).

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 210_QD-SXD_2019-09-09 (cac thang va Quy I, II-2019).pdf