Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Công bố Chỉ số giá xây dựng tỉnh Kiên Giang

Xem với cỡ chữAA

Chỉ số giá xây dựng tỉnh Kiên Giang năm 2018

(16:35 | 16/09/2019)

Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang công bố Bộ chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang tháng 1, 2, 3 & Quý I; tháng 4, 5, 6 & Quý II; tháng 7, 8, 9 & Quý III; tháng 10, 11, 12 & Quý IV năm 2018 (chi tiết theo tệp đính kèm).

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 209_QD-SXD_2019-09-09 (2018).pdf