TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Sát hạch phục vụ cấp Chứng chỉ hành nghề HĐXD

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch tổ chức sát hạch phục vụ cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, đợt 3 năm 2019

(16:04 | 27/06/2019)

Căn cứ Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng xét cấp Chứng chỉ hành nghề, Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và Quy chế Sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang xây dựng kế hoạch tổ chức đợt thi sát hạch phục vụ cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (HĐXD) cho cá nhân đợt 3, năm 2019, cụ thể như sau:

1. Đối tượng, số lượng và yêu cầu đối với cá nhân đăng ký sát hạch:

- Cá nhân đang hoạt động hành nghề về lĩnh vực xây dựng có nhu cầu sát hạch để xin cấp Chứng chỉ hành nghề HĐXD.

- Người đăng ký phải có đơn đăng ký theo quy định nộp tại Nơi đăng ký sát hạch được ban hành kèm theo Phụ lục số II ban hành kèm theo Nghị định số 100/2018/NĐ-CP.

- Số lượng thí sinh tham gia sát hạch: từ đủ 50 người.

- Cá nhân dự thi sát hạch bắt buộc phải có tên trong Danh sách sát hạch do Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang công bố trên Cổng thông tin điện tử tại địa chỉ: http://sxd.kiengiang.gov.vn (theo đường dẫn bên dưới).

- Cá nhân đã hoàn thành nghĩa vụ nộp chi phí sát hạch theo quy định.

 2. Thời gian và địa điểm tổ chức sát hạch:

- Thời gian tổ chức: Mỗi đợt thi sát hạch được tổ chức trong 01 (một) ngày hoặc 01 (một) buổi sáng tùy theo số lượng đăng ký và khả năng phục vụ sát hạch, dự kiến vào ngày 04 tháng 8 năm 2019 (Chủ Nhật); Sở Xây dựng sẽ có thông báo ngày sát hạch chính thức trên Cổng TTĐT Sở Xây dựng.

- Địa điểm tổ chức: Theo thông báo chính thức trên Cổng TTĐT Sở Xây dựng.

3. Quy định về chi phí sát hạch:

- Chi phí sát hạch của thí sinh tham dự sát hạch là: 450.000 VNĐ/lượt sát hạch (Căn cứ Quyết định số 970/QĐ-BXD ngày 21/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy định về chi phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng).

- Chi phí sát hạch không được hoàn trả trong mọi trường hợp.

- Chi phí sát hạch nộp bằng tiền mặt trong giờ hành chính (Buổi sáng: từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ; Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ) tại Phòng Hành chính – Kế hoạch – Tài vụ thuộc Trung tâm Kiểm định và Dịch vụ xây dựng, số 745B đường Nguyễn Trung Trực, phường An Hoà, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang (trụ sở cơ quan Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang).

- Thời gian tổ chức tiếp nhận đăng ký và nộp chi phí sát hạch: bắt đầu từ ngày 15 tháng 7 năm 2019 đến hết ngày 19 tháng 7 năm 2019. Sau thời gian này, đơn vị không tiếp nhận đăng ký mới.

4. Về nội dung, hình thức và yêu cầu thí sinh khi tham dự sát hạch:

- Nội dung sát hạch bao gồm phần câu hỏi về kinh nghiệm nghề nghiệp và phần câu hỏi về kiến thức pháp luật. Trường hợp cá nhân có chứng chỉ hành nghề cấp theo quy định của Luật Xây dựng năm 2003 còn thời hạn sử dụng thì khi tham dự sát hạch được miễn nội dung về kiến thức chuyên môn đối với lĩnh vực hành nghề ghi trên chứng chỉ (Căn cứ điểm 3 Khoản 15 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ).

- Thi trên máy vi tính có kết nối mạng Internet (do đơn vị tổ chức thi sắp xếp); Ngồi đúng vị trí do Cán bộ coi thi hướng dẫn.

- Mỗi thí sinh sẽ được cung cấp 01 Mã số sát hạch (Tài khoản) và Mật khẩu đăng nhập vào hệ thống Phần mềm sát hạch của Bộ Xây dựng được phát trực tiếp tại Phòng thi.

- Phải có mặt trước Phòng thi tại địa điểm tổ chức sát hạch đúng thời gian theo thông báo chính thức trên Cổng TTĐT Sở Xây dựng; trường hợp vắng mặt xem như bỏ thi, không được công nhận kết quả sát hạch.

- Tuân thủ Quy chế sát hạch của Hội đồng Xét cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang (công khai trên Cổng TTĐT Sở và được dán tại Phòng thi); trường hợp cá nhân vi phạm quy chế sẽ bị lập Biên bản và hủy kết quả thi theo quy định.

5. Một số lưu ý:

- Nơi đăng ký sát hạch: Trung tâm Kiểm định và Dịch vụ xây dựng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang, số 745B đường Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

- Đối với cá nhân trước đây đã đăng ký thi sát hạch tỉnh, thành phố khác nếu có nhu cầu thi sát hạch tại tỉnh Kiên Giang thì cá nhân cần liên hệ với nơi đăng ký sát hạch ban đầu để được hướng dẫn thủ tục chuyển Mã số sát hạch về tỉnh Kiên Giang.

- Trường hợp đến thời điểm chốt Danh sách đăng ký nếu số lượng người đăng ký ít hơn 50 thí sinh thì việc tổ chức sát hạch có thể kéo dài hơn so với thời gian dự kiến, Sở Xây dựng có thông báo cụ thể trên Cổng TTĐT Sở cho trường hợp này.

- Danh sách đăng ký dự thi được chốt chính thức đến hết ngày 26 tháng 7 năm 2019.

- Danh sách thi chính thức được gửi cho Cục Quản lý hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng) ngày 29 tháng 7 năm 2019 để tạo mã sát hạch; mọi thắc mắc về sau về thông tin cá nhân công bố sẽ không được giải quyết.

- Người cần liên hệ để bổ sung thông tin: ông Nguyễn Thành Nam, ĐTCQ: 02973925474, DĐ: 0936237121; bà Vương Thị Hoàng Mai, ĐTCQ: 02973814171, DĐ: 0888517514.

Sở Xây dựng thông báo đến cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu cấp Chứng chỉ hành nghề HĐXD biết để tham gia đăng ký dự thi./.

 

Danh sách thí sinh tham dự sát hạch (Đang cập nhật)

https://1drv.ms/x/s!AiOxPCJX2OruhtAfNs3PfYY4aMl4lQ

 

* Bộ câu hỏi trắc nghiệm:

- Website Bộ Xây dựng: http://www.moc.gov.vn/trang-chi-tiet/-/tin-chi-tiet/Z2jG/15/15/622316/bo-xay-dung-cong-bo-dieu-chinh-bo-cau-hoi-phuc-vu-sat-hach-cap-chung-chi-hanh-nghe-hoat-dong-xay-dung-to-hop-linh-vuc-theo-quy-dinh-tai-nghi-dinh-so-1002018nd-cp.html

- Website Sở Xây dựng: https://sxd.kiengiang.gov.vn/trang/TinTuc/184/727/Cong-bo-dieu-chinh-Bo-cau-hoi-trac-nghiem-phuc-vu-sat-hach-cap-chung-chi-hanh-nghe-hoat-dong-xay-dung.html

BAN BIÊN TẬP