TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Sát hạch phục vụ cấp Chứng chỉ hành nghề HĐXD

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch tổ chức sát hạch phục vụ cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, Đợt 2 năm 2024 (dự kiến ngày 27/7/2024)

(15:22 | 10/07/2024)

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Sở Xây dựng xây dựng kế hoạch tổ chức sát hạch phục vụ cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân Đợt 2 năm 2024, cụ thể như sau:

1. Đối tượng, số lượng và yêu cầu đối với cá nhân khi tham gia sát hạch

a) Về đối tượng: Cá nhân có nhu cầu đề nghị cấp mới; cấp điều chỉnh, bổ sung lĩnh vực; cấp nâng hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

b) Về số lượng: Từ đủ 50 thí sinh (người) đăng ký trở lên.

Trường hợp đến ngày hết hạn tiếp nhận đăng ký theo thông báo này, số lượng thí sinh ít hơn 50 người thì thời gian tổ chức sát hạch có thể kéo dài hơn so với dự kiến. Sở Xây dựng có thông báo cụ thể trên Trang thông tin điện tử (TTĐT) của Sở Xây dựng[1].

c) Yêu cầu đối với người dự thi sát hạch:

- Cá nhân phải có Tờ khai đăng ký sát hạch theo mẫu quy định[2]nộp trực tiếp tại Phòng Hành chính - Kế hoạch - Tài vụ thuộc Trung tâm Kiểm định và Dịch vụ xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang.

- Cá nhân phải hoàn thành nghĩa vụ nộp chi phí sát hạch; có tên trong Danh sách sát hạch được công bố trên Trang TTĐT Sở Xây dựng, tính đến ngày dự thi.

- Người đăng ký sát hạch cần kiểm tra lại các thông tin của cá nhân (như: họ tên, ngày sinh, lĩnh vực, hạng đăng ký dự thi…) trên Danh sách sát hạch được công bố. Trường hợp có sai sót, đề nghị cá nhân liên hệ cập nhật, bổ sung (qua ông Nguyễn Thành Nam, Văn phòng Sở, số điện thoại 0936237121).

2. Thời gian và địa điểm tổ chức sát hạch

a) Về thời gian:

- Ngày dự kiến sát hạch: Ngày 27 tháng 7 năm 2024 (thứ Bảy).

- Thời gian sát hạch: Toàn bộ các ca thi được tổ chức trong buổi sáng.

- Thời điểm sát hạch: Bắt đầu từ 07 giờ 30 phút.

b) Về địa điểm sát hạch: Có thông báo chính thức sau.

c) Trường hợp có thay đổi ngày, thời gian, địa điểm tổ chức sát hạch, Sở Xây dựng thông báo trên Trang TTĐT của Sở trước 03 ngày; thí sinh cần theo dõi, cập nhật kịp thời.

3. Chi phí sát hạch

- Mức thu chi phí sát hạch theo quy định[3]: 350.000đ/bài thi (tính trên mỗi lĩnh vực đăng ký); chi phí sát hạch không được hoàn trả trong mọi trường hợp.

- Thời gian tiếp nhận Tờ khai đăng ký và thu chi phí sát hạch: Trong giờ hành chính bắt đầu từ ngày 15/7/2024 đến hết buổi sáng ngày 19/7/2024 (Buổi sáng: 07 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút; buổi chiều: 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút).

- Nơi tiếp nhận đơn đăng ký và thu chi phí sát hạch: Phòng Hành chính - Kế hoạch - Tài vụ thuộc Trung tâm Kiểm định và Dịch vụ xây dựng, số 745B đường Nguyễn Trung Trực, phường An Hoà, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang (trụ sở cơ quan Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang).

4. Về nội dung và hình thức sát hạch

a) Về nội dung sát hạch:

- Trường hợp cá nhân đề nghị cấp mới; điều chỉnh, bổ sung lĩnh vực, nâng hạng chứng chỉ hành nghề thì nội dung sát hạch bao gồm phần câu hỏi về kiến thức pháp luật và phần câu hỏi về kiến thức chuyên môn liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề[4].

- Trường hợp cá nhân có chứng chỉ hành nghề còn thời hạn sử dụng thì khi tham dự sát hạch được miễn nội dung về kiến thức chuyên môn đối với lĩnh vực hành nghề ghi trên chứng chỉ[5] (cá nhân cung cấp tài liệu chứng minh trong trường hợp này).

b) Về hình thức sát hạch:

- Thi trực tuyến trên máy vi tính có kết nối mạng Internet do đơn vị tổ chức sát hạch bố trí, sắp xếp.

- Thí sinh sử dụng tài khoản, mật khẩu do Tổ sát hạch cung cấp thông qua Phiếu thông tin sát hạch, đăng nhập vào phần mềm sát hạch do Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng thống nhất quản lý trên toàn quốc và dự thi trong thời gian quy định.

5. Sử dụng kết quả sát hạch: Kết quả sát hạch được bảo lưu trong thời gian 12 tháng kể từ ngày sát hạch để làm căn cứ xét cấp chứng chỉ hành nghề[6].

6. Đề nghị các thí sinh đăng ký Kênh Zalo 1022 của tỉnh Kiên Giang để kịp cập nhật các thông tin cần thiết liên quan đến việc tổ chức sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động của Sở Xây dựng, như sau:

Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu được biết, đăng ký dự thi./.

 

[1] Địa chỉ truy cập: https://sxd.kiengiang.gov.vn

[2] Mẫu Tờ khai đăng ký sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Mẫu số 02) ban hành kèm theo Phụ lục IV Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

[3] Quyết định số 1191/QĐ-BXD ngày 28/11/2023 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định về chi phí sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

[4] Khoản 1 Điều 78 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP; điểm b khoản 24 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP.

[5] Khoản 2 Điều 78 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP; điểm b khoản 24 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP.

[6] Điểm c khoản 24 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1767-TB-SXD.pdf; 2 Mau so 02 - DonSH theo ND 15-2021 CP.doc