Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch chi tiết

Xem với cỡ chữAA

Đồ án điều chỉnh mở rộng quy hoạch chi tiết xây dựng cảng nước sâu Nam Du, xã An Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, tỷ lệ 1/500

(20:32 | 27/07/2019)

Ngày 27/5/2011, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 1177/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh mở rộng quy hoạch chi tiết xây dựng cảng nước sâu Nam Du, xã An Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, tỷ lệ 1/500, quy mô 642,0801ha.

* Xem chi tiết các tệp đính kèm.

** Các bản đồ công bố chỉ có giá trị tham khảo, không có tính pháp lý thay thế bản chính.

*** Đính kèm files CAD phục vụ nghiên cứu, tham khảo (vào các thư mục liên quan).

Tham khảo CAD's files tại đây

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; QD1177.pdf; QHCTXD Cang Nuoc Sau Nam Du-KH SDD-Model.jpg