TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Quy hoạch chi tiết

Xem với cỡ chữAA

Đồ án điều chỉnh mở rộng thuộc Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Khu đô thị Gateway tại phường An Thới, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, tỷ lệ 1/500, quy mô 89,29ha

(20:33 | 01/12/2023)

Ngày 03/6/2022, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 1376/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh mở rộng thuộc Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Khu đô thị Gateway tại phường An Thới, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, tỷ lệ 1/500, quy mô 89,29ha.

Sở Xây dựng xin đăng tải toàn bộ nội dung Quyết định 1376/QĐ-UBND, các hồ sơ liên quan... phục vụ việc nghiên cứu.

https://drive.google.com/drive/folders/17b3xQ293PcC7XbA0mbXXwHTuIdNq5JLQ?usp=sharing

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1376_QD-UBND phe duyet Do an.pdf